Formulier ‘Hulpverlener’


Aanmelden als hulpverlener Sherborne

  • De Sherborne Vereniging legt een lijst aan van hulpverleners die als zelfstandige (al dan niet in bijberoep) de bewegingspedagogiek van Veronica Sherborne toepassen.
    Als de vereniging vragen krijgt van kinderen of volwassenen die een hulpvraag hebben waar de bewegingspedagogiek een antwoord op kan bieden, bieden wij hen de adressen aan van de hulpverleners in hun regio. Indien u graag uw naam op deze lijst wil, vul dan volgende gegevens in.

 

Verification