Formulier ‘Ondersteuningsvraag’


Op zoek naar ondersteuning via Sherborne Bewegingspedagogiek

  • Bent u ouder, begeleider van een kind, jongere of volwassene en zoekt u ondersteuning via de Bewegingspedagogiek van Veronica Sherborne?
    Met de Sherborne Vereniging leggen we een lijst aan van hulpverleners (kinesisten, opvoeders, pedagogen, ergotherapeuten, … ) die werken met de Bewegingspedagogiek van Veronica Sherborne. Indien we iemand kennen in de regio waar u woont, dan kunnen wij u in contact brengen met deze hulpverlener.
    Wilt u kort uw ondersteuningsvraag omschrijven?

 

Verification