Competentieprofiel basiscursus

Houder van het certificaat ‘Basiscursus Sherborne’

(level 1 en 2)

 

De Sherborne-begeleider:

  • beschikt over de basiskennis en -inzichten omtrent de Sherborne bewegingspedagogiek (biografische elementen van Veronica Sherborne en Rudolf Laban, de filosofie achter de methode, de basispijlers).
  • is in staat om deze kennis en inzichten te integreren in de eigen praktijk.
  • is in staat om doelgroepspecifieke Sherborne-bewegingssessies op te zetten in de eigen werksituatie.
  • is in staat om verschillende begeleidingsstijlen te hanteren om veiligheid te verhogen en creativiteit te stimuleren in de verschillende bewegingssituaties.
  • is in staat om het eigen lichaam in te zetten als instrument om ontwikkelingsprocessen te stimuleren.
  • bezit een positieve grondhouding met betrekking tot de mogelijkheden en toekomstkansen van de deelnemers.
  • weet de eigenheid van het individu en de diversiteit in de groep te waarderen als uitdaging voor het zoeken naar aanpassingen en als meerwaarde voor het leerproces van de deelnemer(s).
  • kan door observatie en een sensitief-responsieve houding interventies gericht afstemmen op de noden, de mogelijkheden en de beperkingen van de deelnemer(s).
  • kan actief op zoek gaan naar alternatieven die de interactiemogelijkheden en de creativiteit van de deelnemer in bewegingssituaties bevorderen.
  • kan in overleg met andere begeleiders het eigen handelen bevragen en bijsturen.