Soorten cursussen

Cursussen worden begeleid door internationaal gekwalificeerde cursusleiders (International Course Leaders), lid van de nationale of internationale vereniging.


 

Introductiecursus

Een proevertje: wat is Sherborne ontwikkelingsstimulerend bewegen? Een kennismaking in de praktijk (3 uren of langer – op maat van de aanvrager).

Basiscursus (level 1 en 2)

Deze cursus wordt georganiseerd door de eigen Sherborne Vereniging, door vormingsinstellingen of hogescholen. Het gaat om een tweedaagse cursus met terugkomdag (min. 18 uren) of om 6 sessies van telkens 3 uur. De cursus wordt begeleid door internationaal gekwalificeerde cursusleiders (ICL; zie hieronder).
Theoretische achtergrond en praktijkaanbod om zelf met de methode te gaan werken.
Na afloop bekomt men een nationaal geregistreerd certificaat.
Als houder van het certificaat ‘Basiscursus Sherborne’ beschikt u over de volgende competenties.

Een introductiecursus of een basiscursus kan ook door een organisatie aangevraagd worden.
Stuur hiervoor een e-mail naar info@sherborne.be
of vul volgend formulier in.

 

Internationale verdiepingscursus (level 3 of Advanced Practitioners Course)

De cursus wordt georganiseerd door een nationale vereniging, gegeven door internationaal gekwalificeerde cursusbegeleiders (ICL; zie hieronder). Het is een driedaagse cursus (21 uren) die kan gevolgd worden door diegenen die na de basiscursus minstens één jaar gewerkt hebben met de methode. De inhoud van deze cursus wordt onder supervisie van ISCO vastgelegd. Deelname aan deze Internationale verdiepingscursus resulteert in een internationaal certificaat.

Internationale kwalificatie als cursusbegeleider

Na de internationale verdieping en minstens één jaar verdere praktijk kan een stage als International Course Leader (ICL) aangevraagd worden bij de nationale vereniging. De specifieke uitwerking hiervan wordt bepaald door ISCO. Cursusbegeleiders worden in een internationaal register opgenomen.
Als houder van het certificaat ‘International Course Leader’ beschikt u over de volgende competenties.

Specialisatiemodule Sherborne Samenspel

De Specialisatiemodule Samenspel is ontwikkeld vanuit het werken met kinderen en gezinnen met gebrek aan basisvertrouwen en hechtingsproblematiek . Deze module bestaat uit vier dagen en minimaal 6 supervisiebijeenkomstenLees meer…
Zie ook: Sherborne Samenspel NL