De Sherborne Vereniging

De Sherborne Vereniging België  is een vzw. Ze stelt zich tot doel de bewegingspedagogiek gebaseerd op het werk van Veronica Sherborne te verspreiden en inhoudelijk te beschermen.

De vereniging tracht dit omschreven doel onder meer te bereiken door:

  • Een contactpunt te bieden voor informatie-uitwisseling, research en studiewerk.
  • Het organiseren en coördineren van opleiding en bijscholing door internationaal gekwalificeerde cursusleiders.
  • Het uitreiken van geregistreerde certificaten.
  • Het organiseren van intervisiedagen voor cursusleiders en gebruikers van de methode.
  • Internationale samenwerking en research.
  • Publicaties te ontwikkelen en te verspreiden.
  • Nationale en internationale contacten te leggen en te onderhouden met onderwijsorganisaties en met pedagogische, therapeutische en zorgverstrekkende instellingen.
  • Mensen en organisaties te begeleiden in het toepassen van de methode van Veronica Sherborne.
  • Het onderhouden van een website: www.sherborne.be
  • Een bibliotheek en mediatheek ter beschikking te stellen. Deze is gevestigd bij: Sig vzw · Pachthofstraat 1 · 9308 Gijzegem (Aalst) · tel. 053 38 28 18.

De Sherborne Vereniging België heeft haar zetel in:
Schepenhuisstraat 22
8510 Rollegem

De vereniging heeft naast een Vlaamse ook een Franstalige afdeling.

Iedereen kan lid worden van de vereniging. Neem hiervoor contact op met secretariaat@sherborne.be

Meer over de geschiedenis van de Sherborne Vereniging België vindt u hier.