- Diensten -

De Sherborne Vereniging België wil ook via deze website haar diensten aanbieden ten aanzien van particulieren en organisaties die de Sherborne bewegingspedagogiek willen toepassen, vorming wensen of een ondersteuningsvraag hebben.


 

Via onderstaande formulieren kan u zich aanmelden

 • als hulpverlener om Sherborne als zelfstandige (al dan niet in bijberoep) toe te passen.
  > formulier Hulpverlener
 • indien u als ouder of begeleider van een kind, jongere of volwassene, ondersteuning wenst via Sherborne.
  > formulier Ondersteuningsvraag
 • indien u interesse heeft in vorming om zelf Sherborne te gebruiken in uw praktijk. Even buiten gebruik
  > formulier Interesse in vorming
 • indien u de Sherborne bewegingspedagogiek wilt integreren in uw organisatie en een vorming op maat wenst.
  > formulier Vorming op maat van een organistie

 

Voor alle andere vragen kunt u bij ons terecht via info@sherborne.be