Geplande cursussen

Op deze pagina vindt u de aangekondigde cursussen en vormingen.
Voor sommige van deze initiatieven kunt u inschrijven via deze website.  Voor andere verwijzen we door naar de inrichtende organisatie. 

Terugkomdagen basiscursus Sherborne

Deze terugkomdagen zijn bedoeld voor mensen die het eerste deel van een basiscursus hebben gevolgd (twee dagen of vier dagdelen) en hun certificaat wensen te bekomen door ook het tweede deel te volgen.  Hiervoor kunnen zij meestal aansluiten bij andere basiscursussen.
Voor informatie…   Zie ook hieronder.

 

Basiscursus Sherborne in Brugge

Deze vorming is een initiatief van SIG vzw i.s.m. Vives – Brugge en is bedoeld voor ergotherapeuten, kinesitherapeuten, logopedisten, leerkrachten en zorgverstrekkers.
De basiscursus vindt plaats op 16 en 17-04-2019.
De terugkomdag vindt plaats op 28-10-2019 in Gijzegem.
De cursus wordt begeleid door Véronique Goethals.
Voor informatie en inschrijving…

 

Basiscursus Sherborne in Duffel    VOLZET – enkel inschrijven op de wachtlijst

Deze vorming richt zich tot alle opvoeders, leerkrachten, begeleiders, therapeuten… die op zoek zijn naar een creatieve en plezierige methode om tot communicatie te komen met anderen, hen te helpen met vertrouwen in zichzelf en in de ander.
De basiscursus vindt plaats op 7 en 14-05-2019.
De terugkomdag vindt plaats op 26-11-2019.
De cursus wordt begeleid door Tine Missinne.
Downloaden informatie en aanmelden op een wachtlijst…

 

Specialisatiecursus Sherborne Samenspel in Kessel-Lo

Deze specialisatiecursus wordt georganiseerd i.s.m. de Sherborne Vereniging België.
Deze module Samenspel is ontwikkeld vanuit het werken met kinderen en gezinnen met gebrek aan basisvertrouwen en hechtingsproblematiek.
De cursus vindt plaats op 27 en  28 september en 15 en 16 november 2019. De De supervisiemomenten zijn gepland in het voorjaar 2020. De cursus wordt begeleid door Tine Missinne en Griet Ghysels.
Voor informatie …        Inschrijven…

Vormingen van de Sherborne Vereniging Nederland · KLIK HIER