Geplande cursussen

Op deze pagina vindt u de aangekondigde cursussen en vormingen.
Voor sommige van deze initiatieven kunt u inschrijven via deze website.  Voor andere verwijzen we door naar de inrichtende organisatie. 

Studiedag ‘Sherborne Toegepast’ in Gijzegem-Aalst – 21 maart 2020

GEANNULEERD wegens risico’s op coronabesmetting

We hernemen dit initiatief op een latere datum. Hou onze website in het oog!

Deze studiedag is een initiatief van de Sherborne Vereniging België en is bedoeld voor iedereen die met Sherborne aan de slag is en die praktijkgerichte inspiratie wil opdoen.
De vorming vindt plaats op 21-03-2020 van 9.00 tot 15.45 uur.
We onderzoeken tijdens deze studiedag verschillende toepassingsgebieden en verschillende doelgroepen.
Voor de drie sessies van elk 75 minuten kunt u kiezen tussen 9 verschillende werkwinkels. Enkele van deze sessies worden zowel in het Nederlands als in het Frans aangeboden.

  1. Hey Baby – Monique Melotte – Ned.
  2. Hey Baby – Karla Trimpeneers en Emilie Pirlot – Fr.
  3. Hechting en Trauma – Tine Missinne – Ned. en simultaan Fr.
  4. Motorische en verstandelijke beperking – Véronique Goethals – Ned.
  5. Motorische en verstandelijke beperking – Cathy Persoons – Fr.
  6. Volwassenen met ernstig-meervoudige beperking – Lieve Thonissen en Martinez Ferrez – Ned.
  7. Doelgericht werken binnen onderwijs – Bart Jaminé – Ned.

    Voor meer informatie       Inschrijven kan NIET MEER

 

Terugkomdagen basiscursus Sherborne

Deze terugkomdagen zijn bedoeld voor mensen die het eerste deel van een basiscursus hebben gevolgd (twee dagen of vier dagdelen) en hun certificaat wensen te bekomen door ook het tweede deel te volgen.  Hiervoor kunnen zij meestal aansluiten bij andere basiscursussen.
Voor informatie…   Zie ook hieronder.

 

Introductie Sherborne in Turnhout

Deze vorming is een initiatief van het Donche-centrum verbonden aan Thomas More.
De introductie vindt plaats op 12-02-2020 en wordt begeleid door Chantal Bols.
Voor informatie en inschrijving…

 

Basiscursus Sherborne in Gijzegem-Aalst – voorjaar 

Deze vorming is een initiatief van SIG vzw en is bedoeld voor professionele hulpverleners.
De basiscursus vindt plaats op 25 en 26-02-2020.
De terugkomdag vindt plaats op 2-11-2020. (=gewijzigde datum)
De cursus wordt begeleid door Véronique Goethals.
Voor informatie en inschrijving…

 

Basiscursus Sherborne in Gijzegem-Aalst – najaar 

Deze vorming is een initiatief van SIG vzw en is bedoeld voor professionele hulpverleners.
De basiscursus vindt plaats op 3 en 4-11-2020.
De terugkomdag vindt plaats op 15-04-2021.
De cursus wordt begeleid door Véronique Goethals.
Voor informatie en inschrijving…

 

Basiscursus Sherborne in Duffel – GEANNULEERD

Helaas… Ook wij willen het graag veilig houden. Daarom wordt deze basiscursus geannuleerd.
We trachten dit initiatief te hernemen op een later moment. Hou hiervoor onze website in het oog.
Deze vorming is een initiatief van de Sherborne Vereniging België vzw.
De basiscursus vindt plaats op 5 en 12-05-2020.
De terugkomdag vindt plaats op 1-12-2020.
De cursus wordt begeleid door Tine Missinne.
Voor informatie     Inschrijven

 

Zie ook de inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden

Vormingen van de Sherborne Vereniging Nederland · KLIK HIER