Studiedag ‘Sherborne Toegepast’ – 6 maart 2021

Printversie van deze pagina

Voor iedereen die met Sherborne aan de slag is en die praktijkgerichte inspiratie wil opdoen.

Deze studiedag vindt plaats in SIG vzw
Pachthofstraat 1, 9308 Gijzegem (Aalst)
op zaterdag 6 maart 2021 van 9:00 tot 15:45 uur

We onderzoeken tijdens deze studiedag verschillende toepassingsgebieden en verschillende doelgroepen.

Voor de drie sessies van elk 75 minuten kunt u kiezen tussen verschillende werkwinkels.
Enkele van deze sessies worden zowel in het Nederlands als in het Frans aangeboden.

  1. Hey Baby – Monique Melotte – Ned.
  2. Hey Baby – Karla Trimpeneers en Emilie Pirlot – Fr.
  3. Hechting en Trauma – Tine Missinne – Ned. en simultaan Fr.
  4. Motorische en verstandelijke beperking – Véronique Goethals – Ned.
  5. Motorische en verstandelijke beperking – Cathy Persoons – Fr.
  6. Volwassenen met ernstig-meervoudige beperking – Lieve Thonissen en Martinez Ferrez – Ned.
  7. Doelgericht werken binnen onderwijs – Bart Jaminé – Ned.

Meer toelichting over de werkwinkels vindt u hieronder.

Het wordt een actieve vormingsdag. Gemakkelijke bewegingskledij is nodig.

Prijs: € 80 (drank en lunch inbegrepen)
Uiterste inschrijvingsdatum: 19 februari 2021

Inschrijven kan eenvoudig via deze link .

Zie ook onze inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden.

Uw inschrijving is definitief na betaling van 80 euro
op rekeningnummer BE97 0012 5780 3949
van de Sherborne Vereniging België vzw,
met vermelding van uw naam, uiterlijk 19 februari 2021

 

Toelichting bij de verschillende werkwinkels:

Hey baby – Sherborne bij kinderen van 0 tot 1 jaar

In deze actieve werkwinkel krijg je inspiratie aangereikt om baby’s al spelend de mogelijkheden van hun lijfje te laten ontdekken. We bekijken en oefenen samen een hele resem laagdrempelige spelletjes met extra aandacht voor communicatie en observatie.
Werkvorm: actief bewegen, theorie en interactie
Lesgevers:
Monique Melotte (Nederlandstalige werkwinkel)
Karla Trimpeneers en Emilie Pirlot (Franstalige werkwinkel)

 Hechting in beweging… met Sherborne Samenspel

Sherborne Samenspel is een lichaamsgerichte methodiek, gericht op het versterken van het basisvertrouwen van een kind en gericht op de hechting tussen ouders/verzorgers en kind.  Dit doen we aan de hand van bewegingsactiviteiten gebaseerd op de Bewegingspedagogiek van Veronica Sherborne.
De methodiek Sherborne samenspel (SS) is gebaseerd op drie belangrijke pijlers: 1) de fysieke taal van de Sherborne Bewegingspedagogiek, 2) de hechtingstheorie van Truus Bakker en 3) communicatieprincipes van de video-interactiebegeleiding (VIB) en integreert neurobiologische inzichten omtrent trauma.
Werkvorm: theorie, beeldmateriaal, interactie
Lesgever:
Tine Missinne (Nederlands, simultaan vertaald in het Frans)

 Sherborne bij personen met een motorische en verstandelijke beperking

Eind de jaren ‘80 werd de bewegingspedagogiek volgens Veronica Sherborne in België geïntroduceerd. Vooral in de revalidatiecentra en in de scholen buitengewoon onderwijs kreeg deze methode al snel haar plaats.  Kinderen met een verstandelijke en / of motorische beperking werden niet meer zozeer op hun beperkingen  maar wel op hun mogelijkheden aangepakt en dit met een zeer gunstig resultaat.
In deze  actieve werkwinkel ligt het accent op creativiteit en variatie/gradatie. We starten vanuit wat onze deelnemers kunnen én aankunnen en bouwen zo een sessie uit aangepast aan de noden en mogelijkheden van onze deelnemers met oog voor het aanbieden van positieve bewegingservaringen en plezier in het bewegen en bewogen worden.
Werkvorm: beweging en interactie
Lesgevers:
Véronique Goethals (Nederlandstalige werkwinkel)
Cathy Persoons (Franstalige werkwinkel)

 Sherborne in onderwijs… doelgericht werken

Binnen het gewoon en buitengewoon onderwijs is Sherborne gemeengoed geworden. Veel scholen zien de bewegingspedagogiek als een middel om persoonsgebonden doelen na te streven. We maken in deze werkwinkel duidelijk dat de bewegingsspelen een positieve invloed hebben op de ontwikkeling van o.a. relationele vaardigheden, inlevingsvermogen, veerkracht, zelfregulerend vermogen, ondernemingszin en de lichaams- en bewegingsperceptie. We onderzoeken hoe we deze aspecten kunnen koppelen aan decretale ontwikkelingsdoelen en eindtermen en hoe we door observatie doelgericht de ontwikkeling van kinderen een zetje kunnen geven.
Werkvorm: beweging, theorie en interactie
Lesgever:
Bart Jaminé (Nederlandstalige werkwinkel)

 Volwassenen met ernstig-meervoudige beperking in beweging

In deze workshop willen we voornamelijk focussen op Sherborne bij personen met gedrags-, hechtings- en andere psychiatrische stoornissen. Samen met deze gasten de mogelijkheden (en beperkingen) van je lichaam verkennen geeft zeer veel voldoening. Vaak gebruiken deze gasten hun lichaam als een losstaand object om prikkels te ervaren of uit te lokken. Door middel van Sherborne laten we hen terug meer één worden met hun eigen lichaam.
Nick Martinez Ferrez en Lieve Thonissen zijn als bewegingstherapeuten verbonden aan het dienstencentrum Sint-Oda te Pelt. Zij werken er met personen met een diep of ernstig verstandelijke en/of meervoudige beperking, vaak met een bijkomende gedrags- of psychiatrische stoornis.
Werkvorm: beweging en interactie
Lesgevers:
Lieve Thonissen en Martinez Ferrez

Printversie van deze pagina