Wat is Sherborne?

De Sherborne bewegingspedagogiek beoogt naast de motorische en cognitieve ontwikkeling, ook doelstellingen op sociaal en affectief-emotioneel vlak, nl:

 • Het ontwikkelen van een positief zelfwaardegevoel.
 • Het ontwikkelen van de bekwaamheid om relaties aan te gaan en met anderen te communiceren.

Zelfvertrouwen en vertrouwen in de omgeving zijn hierbij twee centrale begrippen.
Het groeien van zelfvertrouwen gebeurt doorheen de vele bewegingsspelen die gericht zijn op de ontwikkeling van lichaamsbewustzijn en ruimtebewustzijn.
Het vertrouwen in anderen groeit tijdens de verschillende relatiespelen.

De bewegingsmethode werd ontwikkeld door Veronica Sherborne. Zij was docente lichamelijke opvoeding en kinesiste. Ze liet zich inspireren door:

 • haar ervaring in het werken met kinderen, jongeren en volwassenen met een handicap,
 • door de samenwerking met Rudolf Laban, danser, choreograaf en pionier van de bewegingsanalyse
 • door haar ervaring als moeder en de observaties van ouders in de omgang met hun kinderen.

Momenteel kent haar programma een succesrijke toepassing in de opvoeding van peuters, kleuters en lagereschoolkinderen, in de begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen met een sensoriale,
motorische of verstandelijke beperking, bij kinderen en jongeren met sociale en emotionele problemen, in psychiatrie en in gezinsgerichte therapieën.

Meer informatie vindt u in “Een kijk op de Sherborne bewegingspedagogiek – Het Groene Boekje”

Het bewegingsprogramma van Veronica Sherborne is te herleiden tot drie basisdoelstellingen:

 1. Bewustwording van het eigen lichaam:
  • het centrum > de romp
  • de gewichtsdragende lichaamsdelen > knieën en bekken
  • de perifere lichaamsdelen > handen voeten; hoofd gelaat
 2. Bewustwording van de ruimte:
  • persoonlijke en algemene ruimte
  • de dimensies
  • bewegingsvariaties en ruimtebegrippen
 3. Bewustwording van de anderen:
  • met-relaties
  • tegen-relaties
  • samen-relaties

Schematisch voorgesteld:

Watissherborne_01

Watissherborne_02

Watissherborne_03

Bewegingskwaliteiten

In navolging van Laban onderscheidt Sherborne vier bewegingskwaliteiten die ze weergeeft in een schema van opposities.

Watissherborne_04