Wie zijn wij?

De Sherborne vereniging is een vzw. Zij werkt uitsluitend met vrijwilligers.


 

De leden van het dagelijks bestuur zijn:

Bart Jaminé voorzitter bart@jamine.be
Cathy Persoons vicevoorzitter en verantwoordelijke Franstalige afdeling cathypersoons@gmail.com
Véronique Goethals penningmeester veronique.goethals@telenet.be
Marleen Van Renterghem secretaris marleen.vanrenterghem@telenet.be
Jo Daems bestuurslid jodaems61@gmail.com
Tine Missinne bestuurslid tine.missinne@telenet.be
Wouter Carton bestuurslid wouter.carton@telenet.be
Sybran Parent bestuurslid sybran@hotmail.com
Karla Trimpeneers bestuurslid karla.trimpeneers@telenet.be
Valerie Demets bestuurslid valerie_demets@hotmail.com
Annelies Holvoet bestuurslid annelies.holvoet@terkouter.be